Kibla vabi na mednarodni festival elektronske glasbe MED

Johann Johannsson

Mednarodni festival elektronske glasbe MED (Maribor elektronska destinacija), ki je svoj ognjeni krst doživel leta 2008, je usmerjen v sodobno elektro-akustično glasbo, ki izhaja iz evropskih avantgard 20. stoletja, zlasti iz dodekafonske glasbe, ki jo je vzpodbudil skladatelj Arnold Schoenberg ter temelji na principih, ki jih je postavil nemški raziskovalec zvočnosti Karlheinz Stockhausen, nadaljevali pa izvajalci in teoretiki konkretne glasbe, denimo francoski skladatelj Pierre Schaeffer po drugi svetovni vojni.

Takrat so neoavantgarde in gibanja kot je Fluxus, z verjetno najvidnejšim predstavnikom Johnom Cageom, pričele povezovati glasbo z drugimi področji umetnosti, Marcelom Duchampom kot likovnikom in performerjem, Mercom Cunnighamom kot baletnikom in koreografom, Nam June Paikom kot pionirjem video umetnosti in teoretikom, ter tudi z drugimi vedami, od filozofije do znanosti, fizike in matematike.

Glasba druge polovice 20. stoletja je destrukturirala in analizirala, se nato povezovala in sintetizirala forme, akustično in elektronsko v elektroakustično glasbo. Z razvojem elektronskih instrumentov v drugi polovici 60. let se je tudi elektronska glasba emancipirala kot samostojna oblika glasbenega izraza. V Sloveniji je med najvidnejšimi predstavniki elektro-akustične glasbe Bor Turel, dasiravno z njo koketirajo tudi drugi slovenski skladatelji, denimo Jakob Jež, Janez Gregorc in najbolj mednarodno poznani Vinko Globokar.

MED = raziskujoč projekt, ki je odprt za različne načine ustvarjanja in je namenjen poglabljanju interakcije med različnimi mediji produkcije, s čimer se festivalske vsebine še bolj približajo Kiblinemu poslanstvu.

MED deluje v smeri vzpostavljanja Maribora kot ene izmed destinacij na zemljevidu glasbenih sladokuscev, ki jih še posebej privlačijo nevralgične točke glasbenega ustvarjanja.

MED išče ravnotežje med dvema morda na prvi pogled nasprotujočima si aspektoma ustvarjanja elektronske glasbe – eksperimentalnim in igrivim. Eksperimentalni pol je s strani igrivega pogosto dojeman kot dejavnost, ki je namenjena sami sebi, igrivi pol pa z vidika eksperimentalnega večinoma kot pretirano profano početje. Zato je MED osmišljen kot popotovanje po kontinuumu, ki leži med tema dvema poloma ter kot tak teži k »spravi« in medsebojnemu komplementiranju različnih pozicij znotraj ustvarjanja elektronske glasbe. Zato je vsekakor pomembno tudi, da se prek takšnih dogodkov teži k deelitizaciji, ki pa se nikakor ne sme odvijati v smeri banalizacije vsebin. Ravno nasprotno – projekt je namenjen tudi spodbujanju zvišanja zahtev s strani publike. Dejstvo je, da so skozi zgodovino glasbene industrije vsekakor obstajala obdobja, ko je popularna glasba dosegala zelo različne stopnje kakovosti. Razširjenost določenega žanra pa je močno odvisna tudi od dosegljivosti samih vsebin in ravno festivalska dogajanja pogosto pomenijo prostor vzbujanja zanimanja za nove kulturne vsebine.

Program:

23. 2. 2012: okrogla miza o drznosti posameznika v polju elektronske oziroma elektroakustične glasbe
24. 2. 2012: Jóhann Jóhannsson (Islandija), Evil Madness (Islandija), Ule Nakova (Slovenija), Mint (Slovenija)
25. 2. 2012: Stefan Betke aka pole (Nemčija), Yanoosh (Slovenija), DJ Kozmonavt (Slovenija)

Povezani članki:

  • Ni povezanih člankov.
Značke: