Orkester Etno HistEria – z glasbo skozi zid

Orkester Etno Histeria

Jutri, 17. julija ob 13.00 bo 100-članski mednarodni orkester Etno HISTeRIA napadel zgradbo Centra za tujce v Postojni. Z glasbo, seveda. Za človeka.

Center za tujce je institucija, v kateri so zaprte osebe, ki so jim zavrnili prošnjo za azil v Sloveniji ali so jih ujeli pri prečkanju meje in niso zaprosili za azil. Zapre se jih lahko tudi za 6 mesecev do enega leta. Eni in drugi v tej ustanovi čakajo na deportacijo. Čeprav se institucija imenuje Center za tujce, je to zapor, v katerem je ljudem omejeno gibanje, svoboda in stik z zunanjim svetom. Med zaprtimi so tudi otroci, noseče ženske in družine, vsem pa je skupno dejstvo, da so zaprti – zgoljzato, ker nimajo ustreznih dokumentov za potovanje ali bivanje v Sloveniji. Z odvzemom svobode se jih obravnava kot kriminalce, čeprav niso storili nobenega kaznivega dejanja, zgolj prekršek.

Praksa zapiranja migrantov brez ustreznih dokumentov je del EU migracijske politike, ki jo Slovenija že vse od začetkov približevanja članstvu EU poslušno prevzema. Ta migracijska politika zelo ozko definira pojem legalnih migracij, zato je možnost zakonitega migriranja omejena predvsem na tiste migrante, od katerih ima država direktno ekonomsko korist (zdravniki, vrhunski športniki idr.) ali pa prihajajo iz držav, ki jih Slovenija dojema kot “civilizirane”. Večini ljudi, ki jih evropska migracijska politika izključuje, preostane le ilegalni načini prečkanja meja in imajo tudi po vstopu v EU pogosto težave z regularizacijo svojega statusa. Tako EU migracijska politika vsako leto ilegalizira množice migrantov, to pa ima ne le politične, ampak tudi ekonomske posledice. Množica ilegaliziranih migrantov predstavlja vir poceni delovne sile, ki se jo zlahka izkorišča, saj zaradi odsotnosti ustreznih dokumentov lahko delajo le na črno. Ekonomska prekarnost, ki jo vsak med nami vedno bolj občuti na lastni koži, je v njihovem primeru toliko bolj ekstremna.

Migracijska politika EU vključuje ne le zapiranje migrantov, ampak tudi vse bolj represivno in militarizirano straženje mej EU, eksternalizacijo migracijskih kontrol na sosednja območja EU, pa tudi prisilne deportacije. Te politike, v katerih politični azil dobi le peščica oseb, obenem pa množice posameznikov čakajo na prisilno deportacijo v taboriščih, ki so vse bolj podobna nacističnim taboriščem med 2. svetovno vojno, Slovenija nekritično povzema ter je s tem soodgovorna za dehumanizacijo in kriminalizacijo oseb, ki niso storile kriminalnega dejanja.

Zato se vprašajmo:

Kako je mogoče, da daleč od oči javnosti, v okolici Postojne (v neposredni bližini Postojnske jame), že več kot 10 let nemoteno poteka praksa zapiranja migrantov, ki jim za več mesecev policisti prepovejo stik z zunanjim svetov ter, poleg osebne svobode, odvzamejo tudi človeško dostojanstvo? Zakaj javnost vsa ta leta ni obveščena o dogajanju v centru, zakaj nič ne ve o gladovnih stavkah in drugih vrstah samoorganiziranih protestov ljudi, ki so zaprti v tem centru?

Jutri, v sredo bodo pred Centrom za tujce glasbeniki iz dvajsetih držav iz celega sveta izrazili odločno nasprotovanje obravnavanju migrantov kot manjvrednih ljudi, kot ne-ljudi! Nihče na tem svetu ni nelegalen! Zahtevajmo, da se Center za tujce v Postojni takoj ukine!

Več informacij o Centrih za tujce:

*http://www.noii.org.uk/manifest-skupine-nihce-ni-nelegalen/*

*http://www.openaccessnow.eu/*

Teatro Matita: www.teatromatita.com

Festival HIST(e)RIA: www.festivalhisteria.com

Fekete Seretlek: www.feketeseretlek.cz

 

Povezani članki:

  • Ni povezanih člankov.