Radio Študent peticija – za ohranitev, obstoj in razvoj neodvisnega Radia Študent

Radio Študent (RŠ) je nastal kot neposredni produkt študentskega gibanja iz leta 1968; ko so bile 9. maja 1969 iz Študentskega naselja v Rožni dolini odposlane prve tri pionirske ure programa, nihče ni mogel predpostaviti, da bo RŠ ob koncu 80. let igral eno glavnih medijskih vlog pri osamosvojitvi Slovenije. Danes, po 44 generacijah in nešteto posameznikih, ki so ga ustvarjali, z več kot 150 rednimi sodelavci, je Zavod RŠ najstarejša in največja študentska, skupnostna in neodvisna nekomercialna radijska postaja v Evropi ter edinstvena medijska, kulturna, izobraževalna in raziskovalna institucija v Sloveniji in širše.

A kljub pomenu in vlogi se za RŠ ni nikoli našla neka sistemska rešitev, ki bi omogočila njegov obstoj in razvoj brez nenehnega strahu, da bo postal talec ožjih interesov različnih ustanoviteljev ali drugih zunanjih dejavnikov, v zadnjem času pa predvsem strahu, da bo ostal brez osnovnih sredstev za normalno izvajanje tekočega programa in opravljanje družbenega poslanstva zadovoljevanja izobraževalnih, znanstvenih, umetniških, kulturnih ter drugih potreb študentske in širše javnosti.

Zaradi padca prihodkov s strani študentskega dela in posledičnega drastičnega znižanja osnovnih sredstev s strani aktualnega ustanovitelja RŠ Študentske organizacije Univerze v Ljubljani kot tudi zaradi prelaganja odgovornosti, ignorance ali neodzivnosti drugih pristojnih in zainteresiranih institucij je obstoj RŠ pod resnim vprašajem. Vprašanje obstoja RŠ pa ni le vprašanje preživetja nekega radia, ampak vprašanje ohranitve tako neodvisnih medijev in neodvisne kulture kot tudi zgodovinskih dosežkov neodvisnega in samoniklega študentskega organiziranja v njegovi najbolj pozitivni obliki. V končni fazi gre za civilizacijsko vprašanje: vprašanje ohranitve od kapitala in politike neodvisne kulture in družbe.

RŠ tudi v sedanjosti deluje proti času in tako deluje za čas, v prid prihajajočega časa; zato ostaja zvest duhu starega, vendar bolj kot kadarkoli prej aktualnega gesla iz revolucionarnega leta 1968, ki je povzročilo njegovo ustanovitev: »Bodimo realni, zahtevajmo nemogoče!«

Kaj vse želijo, zahtevajo in pozivajo, ter seveda podpis peticije na temle linku.

Povezani članki:

Značke: